Vi er nå 21 medlemmer, men ønsker oss fler. Vi har i mange år vært en meget aktiv gruppe men har de siste årene opplevd en noe fallende rekruttering av nye medlemmer. Damegruppa i Eiker Kvikk stiller opp hvis noen ber om hjelp til stort eller smått. Ellers så har vi styremøter og jevnlige sammenkomster. Vi arrangerer også strikkekaffe hvor alle er velkommen.

Styret idag består av
Leder: Eldbjørg Hansen
Nestleder: Tove Brenne
Kasserer: Eli Syvertsen
Sekretær: Kari Ødegård
Styremedlemmer: Helene Olsen og Sølvi Nikkerud

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å være med!